Ankieta projektowa

Nazwa klienta *

Adres klienta *

Osoba kontaktowa *

Adres e-mail *

Numer kontaktowy *

Cel projektu (ogólnie) *

Odbiorcy projektu *

Najlepsza charakterystyka projektu: *

Komentarz:

Konta użytkowników i podstawowe funkcje: *

Typy sprzedaży:


Hostowanie projektu: *

Lokalizacja fizyczna serwera (jeśli hostowany na własnej maszynie) *

Czy klient dysponuje personelem technicznym do obsługi projektu? *

Ilość pracowników oddelegowanych do obsługi bieżącej projektu *

Przewidywana średnia dobowa ilość aktywnych użytkowników projektu *


Oczekiwany czas rozpoczęcia prac nad projektem *

Oczekiwana data uruchomienia projektu *

Założony budżet na realizację projektu *

Założony budżet na utrzymanie projektu *